Thursday, September 29, 2016

Monday, September 26, 2016

Bersedekahlah sebelum ajal menjemput

Hendaklah kamu bersedekah ketika kamu berada dalam keadaan sehat walafiat, kikir lagi tamak, takut miskin, dan berambisi terhadap kekayaan. Janganlah menunda-nundanya hingga apabila nyawa sudah berada di tenggorokan, kamu baru berucap, ‘Untuk Fulan sekian, dan untuk Fulan sekian.’ Padahal, sedekah itu memang sudah menjadi hak Fulan. (Muttafaq ‘alaih)

Friday, September 23, 2016

Thursday, September 22, 2016

Berita gembira

Sesungguhnya orang-orang yang berkata” ‘Rabb kami adalah Allah’ kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka (beristiqamah) maka Malaikat-Malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata): ‘Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) Surga yang telah dijanjikan kepadamu.’ Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya (Surga) kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan (bagimu) dari (Allah) Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S Fushshilat: 30-32)

Monday, September 19, 2016

Indahnya tawakkal para burung

Seandainya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakkal, niscaya Dia akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rizki kepada burung yang pergi pada pagi hari dengan perut kosong dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. (H.R. Tirmidzi)

Catatan pribadi:
Ingat ya.. burung pergi pagi pulang sore, bukannya tidur-tiduran di sarangnya, juga bukan pergi ngga pulang-pulang :)

Sunday, September 18, 2016