Sunday, September 18, 2016

Tingkatan para syuhada

Barangsiapa yang memohon mati syahid kepada Allah ta’aala dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan mengantarkannya sampai ke tingkatan para syuhada, meskipun dia mati (meninggal dunia) di atas kasurnya. (H.R. Muslim)

0 comments: